เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

mustapha hadji แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • มุศเฏาะฟา ฮัจญี
 • hadji     n. มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ ชื่อพ้อง: haji, hajji
 • abu ali mustapha brigades    กองพลอาบู อาลี มุสตาฟา
 • mustang mint    ต้นมัสแตงมินต์
 • mustang    n. ม้าป่า ชื่อพ้อง: colt, wild stallion, horse
 • mustard    n. ผงมัสตาร์ดสำหรับปรุงอาหาร
 • mustahabb    มุสตะฮับบ์
 • mustard agent    ไดคลอโรเอทิลซัลไฟด์ แก๊สมัสตาร์ด ก๊าซมัสตาร์ด
 • mustagh range    เทือกเขาการาโกรัม
 • mustard family    วงศ์ครูซิฟีแร
 • mustagh    เทือกเขาการาโกรัม
 • mustard gas    n. ก๊าซพิษ