เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

naivety แปล

สัทอักษรสากล: [ nɑ:'i:vti ]  การออกเสียง
"naivety" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความซื่อตรง
 • naivete    n. ความเชื่อง ความซื่อ ความไร้เดียงสา
 • naively    adv. อย่างตรงๆ ที่เกี่ยวข้อง: อย่างซื่อๆ
 • naiyana    n. prop. นัยนา [Nai ya nā]
 • naive realism    เรียลิสม์ สัจนิยม
 • naiyana shewanan    n. prop. นัยนา ชีวานันท์ [Nai ya nā]
 • naive art    ศิลปะไร้มายา ศิลปะแบบดั้งเดิม
 • naja    สกุลนาจา
 • naive    adj. ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ) ที่เกี่ยวข้อง: ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์ ชื่อพ้อง: fleeceable, gullible, susceptible คำตรงข้าม: sophisticated
 • naja chinese temple    n. prop. - วัดนาจา - วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม - ศาลเจ้าหน่าจาไท้จื้อ
ประโยค
 • ล้างสมองความถูกต้องโดยชายแก่ ที่หลงไหลการฆาตรกรรม
  Brainwashed into naivety by an old man with a murderous obsession.
 • นี่แหละน๊า คนถึงชอบพูดว่ามันคือความซื่อตรงของผู้ชาย
  That's why people say this is the naivety of men.
 • ความไร้เดียงสาที่สามีสามารถจัดเสียใหม่ได้
  naivety that the husband can be remade;
 • เจ้าดูมีปัญญาและฉลาดพูดที่สุด ว่าต่อซิ
  I see your esquire is well-trained in the art of naivety. - Go on.
 • ความซื่อไร้เดียงสาของเจ้าช่างจับใจ ถ้ามันไม่ได้อันตรายกับตัวเจ้า
  Your naivety would be charming if it wasn't so dangerous.
 • ที่ต้องเจ็บตัว ต้องโดนรังสีคอสมิก หรือต้องมีพลังวงแหวนในการสร้างยอดมนุษย์
  Just the perfect combination of optimism and naivety.
 • ฉันไม่ได้หนึ่งเสียงเอซมีความสุข แต่ไม่ทราบวิธีการให้อภัยความไร้เดียงสาของฉัน
  I vote aces one you pleasure, but how do I forgive my naivety,
 • มันช่างใสซื่อโดยแท้
  Was pure naivety.
 • คนรักสีชมพูช่างฝันช่างอุตสาหะและอุทิศตนเพื่องานของพวกเขา พวกเขามีความไร้เดียงสาไร้เดียงสาน่าเบื่อหน่าย
  Lovers of pink are immensely dreamy, hardworking, dedicated to their work. They have a childish naivety, touchy, tearful.
 • ไม่ควรสับสนเรื่องอยากรู้อยากเห็นและไร้เดียงสาถ้าเป็นกรณีของฉันฉันคิดว่าวิดีโอใส่ในสุทธิฉันจะได้ทำเพื่อให้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานไม่
  We must not confuse curiosity and naivety, if it were my case, I think a video placed on the Internet, I would have done so there is no doubt about the functionality.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • lack of sophistication or worldliness
  ชื่อพ้อง: naivete, naiveness,