เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

news แปล

สัทอักษรสากล: [ nju:z ]  การออกเสียง
"news" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ข่าว
  ที่เกี่ยวข้อง: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว ชื่อพ้อง: message, report, headlines
 • in the news    เรื่องจากข่าว
 • it's news to    v. exp. ไม่ยักรู้ [ma yak rū]
 • no news is good news    idm. เป็นข่าวดี ที่เกี่ยวข้อง: ได้ข่าวดี, ได้ข่าว
 • a piece of news    n. exp. ข่าวชิ้นหนึ่ง [khāo chin neung]
 • athens news    เอเธนส์นิวส์
 • bad news    sl. ใบเสร็จเก็บเงิน
 • be shocked by news    ตื่นข่าว
 • big news    n. ข่าวใหญ่ ชื่อพ้อง: great news
 • breaking news    n. exp. ข่าวด่วน [khāo dūan]
 • business news    n. exp. ข่าวธุรกิจ [khāo thu ra kit]
 • chiangmai news    TM เชียงใหม่นิวส์
 • colour news    n. exp. ข่าวแต้มสี [khāo]
 • comment the news    v. exp. ไขข่าว [khai khāo]
 • communicate the news    คาบข่าว คาบ
 • daily news    TM เดลินิวส์ [De li Niu]
ประโยค
 • คุณคิดจริงๆเหรอว่าคุณจะได้เรื่องอะไรจากที่นั้น?
  Do you really think you'll have news by then?
 • ดูเหมือน เบ็น เกตส์ เพื่อนเก่าเราเป็นข่าวอีกแล้ว
  Looks like our old friend Ben Gates is in the news again.
 • ข่าวดี เธอได้งานแล้ว ใช่แล้ว เธอไปรู้มาจากไหนน่ะ
  Great news! You got the job! - Yeah!
 • ซากโครงกระดูกที่อยู่ในข่าวเป็นของยัยนั่นใช่ไหม?
  The skeletal body that was on the news is that woman, right?
 • โอ้ ฉันมีอะไรจะบอก ที่นี่คือโอ้กริด ฉันคือกฎหมาย
  Oh, I have news for you. Here at Oakridge, I am the law.
 • คุณเคยคิดไหมว่าจะบอกเธอยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้?
  Have you thought about how you wanna break the news to her?
 • เธอเป็นเวเซ่น ฉันจะล่าเธอเอง ผู้กอง มีข่าวดีครับ
  She's Wesen. I'm taking her down. Captain, got good news.
 • ไม่ใช่เรื่องที่ตกเป็นข่าวจะต้องแพร่กระจายออกไป
  It shouldn't come across as some news flash.
 • อย่าทำให้มันเป็นข่าวในทีวีตอน 6 โมงเย็น เ้ข้าใจนะ
  Let's not make the 6:00 news, all right?
 • ผมไม่แน่ใจว่าการปล่อยข่าวแบบนี้ เป็นฝีมือของเธอ
  I'm not sure putting us on the news was her play.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the quality of being sufficiently interesting to be reported in news bulletins; "the judge conceded the newsworthiness of the trial"; "he is no longer news in the fashion world"
  ชื่อพ้อง: newsworthiness,

 • a program devoted to current events, often using interviews and commentary; "we watch the 7 o''clock news every night"
  ชื่อพ้อง: news program, news show,

 • information about recent and important events; "they awaited news of the outcome"
  ชื่อพ้อง: intelligence, tidings, word,

 • informal information of any kind that is not previously known to someone; "it was news to me"

 • information reported in a newspaper or news magazine; "the news of my death was greatly exaggerated"