เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

normal vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  เวกเตอร์แนวฉาก [naēo chāk]
 • normal     1) n. ภาวะปกติ 2) adj. ปกติ ที่เกี่ยวข้อง: ธรรมดา, ประจำ ชื่อพ้อง:
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • unit normal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วย [naēo chāk]
 • be normal    เต็มเต็ง เป็นปกติ เต็มบาท ปรกติ
 • not normal    adj. พิกล [phi kon]
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • disease vector    ตัวนำโรค
 • euclidean vector    เวกเตอร์
 • four-vector    เวกเตอร์สี่มิติ
 • inward vector    n. exp. เวกเตอร์ชี้เข้า [chī khao]
 • kriss vector    คริสเวกเตอร์
 • latent vector    n. exp. เวกเตอร์แฝง [rāk faēng]