เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

nucleus แปล

สัทอักษรสากล: [ 'nju:kliəs ]  การออกเสียง
พหูพจน์: nuclei   
"nucleus" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ใจกลาง
  ที่เกี่ยวข้อง: แกนกลาง, ส่วนสำคัญ ชื่อพ้อง: center, core, essence, heart, nub, heart
  2) n. ส่วนที่อยู่ตรงกลางของอะตอม (ทางฟิสิกส์)
  ที่เกี่ยวข้อง: นิวเคลียส
  3) n. ส่วนที่อยู่ตรงกลางของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ทางชีววิทยา)
  ที่เกี่ยวข้อง: ก้อนสารสีเทาในสมองและไขสันหลัง, นิวเคลียส
ประโยค
 • จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมี นิวเคลียสที่มีสองโปรตอน?
  What happens when you have a nucleus with two protons?
 • มันคือนิวเคลียสทางพันธุกรรม ที่ควบคุมอารมณ์
  That's the genetic nucleus that regulates emotion.
 • จำนวนของโปรตอนมีประจุบวกในนิวเคลียสของอะตอม
  The number of positively charged protons in the nucleus of an atom.
 • กระบวนการที่นิวเคลียสดูดกลืนนิวตรอนหรือจับ
  process in which an atomic nucleus absorbs or captures a neutron.
 • ครัวเรือนแกนเดี่ยวอาจเรียกว่าหน่วยครอบครัวสมรสก็ได้
  The nucleus is also called a conjugal family unit.
 • ลดอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทั้งคอและหลัง
  Reduce pain from Herniated Nucleus Pulposus.
 • นิวเคลียสของเซลล์มนุษย์: โครงสร้างฟังก์ชันและต้นกำเนิด
  The nucleus of the human cell: structure, function and origin
 • มากกว่า 99.9% ของเรื่องของอะตอมใด ๆ มีความเข้มข้นในนิวเคลียส
  More than 99.9% of the matter of any atom is concentrated in its nucleus.
 • การบริโภคออกซิเจนออกซิเจน และมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับดาว
  They burn hydrogen into helium slowly, and they're getting a lot of energy out of every single hydrogen nucleus they burn.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the central structure of the lens that is surrounded by the cortex
  ชื่อพ้อง: lens nucleus,

 • a part of the cell containing DNA and RNA and responsible for growth and reproduction
  ชื่อพ้อง: cell nucleus, karyon,

 • any histologically identifiable mass of neural cell bodies in the brain or spinal cord

 • a small group of indispensable persons or things; "five periodicals make up the core of their publishing program"
  ชื่อพ้อง: core, core group,

 • the positively charged dense center of an atom

 • (astronomy) the center of the head of a comet; consists of small solid particles of ice and frozen gas that vaporizes on approaching the sun to form the coma and tail