เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o and o notation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สัญกรณ์โอใหญ่และโอเล็ก [ō yai lae ō lek]
 • notation     1) n. เครื่องหมายที่ใช้แทนระบบตัวเลขหรือเสียง ที่เกี่ยวข้อง:
 • big o notation    สัญกรณ์โอใหญ่
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • o'o'clock    n. นาฬิกา
 • o.n.o    abbr. คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
 • shout at (s.o.) : yell at (s.o.)    v. ตะคอก [ta khøk]
 • ... o'clock    n. นาฬิกา [nā li kā]
 • apologize to … (s.o)    v. exp. ขอโทษต่อ... [khø thōt tø …]
 • arrest s.o.    v. จับตัว [jap tūa]
 • b.o.    sl. ที่จำหน่ายตั๋ว (มาจาก box office)
 • be at s.o.'s service    v. exp. คอยรับใช้ [khøi rap chai]
 • be glad for s.o.    v. อนุโมทนา [a nu mō tha nā]
 • be on the outs (with s.o.)    v. ผิดใจ [phit jai]
 • be proud of ... (s.o.)    v. exp. ภูมิใจกับ ... [phūm jai kap]
 • be taken with (s.o.)    v. พิศวาส [phit sa wāt]