เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o canada แปล

การออกเสียง:
"o canada" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เพลงชาติแคนาดา
 • canada     1) n. แคนาดา 2) n. ประเทศแคนาดา
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • 1867 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1867
 • 1872 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1872
 • 1874 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1874
 • 1878 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1878
 • 1882 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1882
 • 1887 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1887
 • 1891 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1891
 • 1896 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1896
 • 1900 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1900
 • 1904 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1904
 • 1908 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1908
 • 1911 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1911
 • 1912 in canada    ประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 1912
ประโยค
 • ทำเสียงบ้าบอ และตดเป็นเพลง"โอ คานาดา" ได้
  I can gargle dishwater and fart O Canada at the same time.