เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o holy night แปล

การออกเสียง:
"o holy night" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
 • holy     1) adj. ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ ชื่อพ้อง: sacred, sacrosanct 2) adj.
 • night     n. กลางคืน ที่เกี่ยวข้อง: ค่ำคืน, ราตรี
 • a night    คืนหนึ่ง คืนวันหนึ่ง
 • at night    1. adv. - กลางค่ำกลางคืน [klāng kham klāng kheūn] - กลางคืน [klāng kheūn] - ดึก [deuk] - ตอนกลางคืน [tøn klāng kheūn] - ในยามวิกาล [nai yām wi kān] - ยามค่ำคืน [yām khām kheūn] 2. X
 • by night    adv. ยามค่ำคืน [yām khām kheūn]
 • in the night    ตอนค่ํา กลางคืน ตอนกลางคืน
 • that night    คืนวันนั๊น คืนนั๊น
 • this night    คืนนี้ คืนวันนี้
 • to-night    คืนนี้ คืนวันนี้
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • holy alliance    พันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์
 • holy basil    1. n. - กระเพรา [kra phrao] - กะเพรา [ka phrao] - ตุลสิ 2. n. exp. ใบกะเพรา [bai ka phrao]
 • holy book    คัมภีร์ไบเบิล ไบเบิล
 • holy cities    เมืองศักดิ์สิทธิ์
 • holy city    นครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา สวรรค์ กรุงเยรูซาเลม
ประโยค
 • #โอ ค่ำคืนอันศักดิ์สิทธิ์#
  O holy night