เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o horizon แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ชั้นโอ
 • horizon     1) n. ขอบเขตความรู้ ที่เกี่ยวข้อง: ประสบการณ์ 2) n. ขอบฟ้า
 • a horizon    n. exp. ชั้นเอ
 • a-horizon    ชั้นเอ
 • on the horizon    idm. จะเกิดขึ้นในไม่ช้า (คำไม่เป็นทางการ)
 • apparent horizon    ขอบฟ้า เส้นขอบฟ้า
 • artificial horizon    เส้นขอบฟ้าสมมติ
 • b horizon    n. exp. ชั้นบี
 • b-horizon    ชั้นบี
 • c horizon    n. exp. ชั้นซี
 • c-horizon    ชั้นซี
 • celestial horizon    ขอบฟ้า
 • event horizon    ขอบฟ้า เหตุการณ์ ขอบฟ้าเหตุการณ์
 • gyro horizon    เส้นขอบฟ้าสมมติ
 • horizon problem    ปัญหาขอบฟ้า
 • log horizon    ล็อกฮอไรซอน