เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o le ao o le malo of samoa แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • พระมหากษัตริย์ซามัว
 • o le ao o le malo     ประมุขแห่งรัฐซามัว
 • samoa     n. หมู่เกาะซามัว ที่เกี่ยวข้อง: หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
 • ordoño iii of león    พระเจ้าออร์ดอญโญที่ 3 แห่งเลออน
 • ordoño iv of león    พระเจ้าออร์ดอญโญที่ 4 แห่งเลออน
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • hang-le    n. (reg.) ฮังเล [hang lē]
 • kong le    กองแล วีระสาน
 • le carre    เดวิด จอห์น มัวร์ คอร์นเวลล์ จอห์น เลอ คาร์เร
 • le chatelier    อองรี เลอ ชาเตอลีแยร์ เลอ ชาเตอลีแยร์
 • le cid    เอลซิด
 • le classique    เลอกลาซิก
 • le corbusier    ชาร์ล เอดูอาร์ จาเนอเร เลอคอบูซิเยร์
 • le gallienne    อีวา เลอ กาเลียน
 • le havre    เลออาฟวร์
 • le mali    เลอมาลี