เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o'o'clock แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  นาฬิกา
 • ... o'clock    n. นาฬิกา [nā li kā]
 • o'clock    adv. โดยนาฬิกา ที่เกี่ยวข้อง: ตามนาฬิกา
 • o’clock    โมง น. ฉับพลัน ตามนาฬิกา นาฬิกา บ่ายโมง ตีหนึ่งครึ่ง ..โมง.. หนึ่งนาฬิกา โดยนาฬิกา ยินดียิ่ง
 • 6 o'clock in the evening    n. exp. เวลาย่ำค่ำ [wē lā]
 • 6 o'clock in the morning    n. ย่ำรุ่ง [yam rung]
 • 9 o'clock in the morning    xp สามโมงเช้า [sām mōng chāo]
 • after 6 o'clock    xp หลังจาก 6 โมงเย็นไปแล้ว [lang jāk hok mōng yen pai laēo]
 • almost 11 o’clock    น้องเพล
 • california four o’clock    ดอกแคลิโฟเนียโฟร์โอคล็อก
 • colorado four o’clock    ดอกโฟร์โอคล็อกทะเลทราย
 • common four-o’clock    ดอกโฟร์โอคล็อกธรรมดา
 • desert four o’clock    ดอกโฟร์โอคล็อกทะเลทราย
 • eight o'clock    n. exp. - แปดนาฬิกา [paēt nā li kā] - ยี่สิบนาฬิกา [yī sip nā li kā]
 • eight o’clock    แปดนาฬิกา
 • eleven o'clock    n. exp. - ยี่สิบสามนาฬิกา [yī sip sām nā li kā] - สิบเอ็ดนาฬิกา [sip et nā li kā]