เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o-town แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • โอทาวน์
 • town    1) n. เขตเมือง ชื่อพ้อง: center 2) n. เทศบาลเมือง ชื่อพ้อง: municipality 3) n. ชาวเมือง ที่เกี่ยวข้อง: ประชาชน ชื่อพ้อง: townpeople, inhabitants, society
 • town of ...    n. exp. - เมือง ... [meūang ...] - อำเภอเมือง... [am phoē meūang ...]
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • abandoned town    เมืองร้าง
 • ajil (town)    อาจิล (เมือง)
 • around town    n. exp. ทั่วเมือง [thūa meūang]
 • ayothaya (town)    เทศบาลเมืองอโยธยา
 • bean town    sl. เมืองบอสตัน (ในรัฐแมสซาชูเส็ตส์)
 • boom town    เมืองที่รุ่งเรือง เมืองที่มั่งคั่ง
 • border town    เมืองด่าน เมืองชายแดน เมืองหน้าด่าน
 • bypass a town    v. exp. - ขับรถอ้อมเมือง [khap rot øm meūang] - อ้อมเมือง [øm meūang]
 • cape town    ['keɪptaun] n. prop. เคปทาวน์
 • capture a town    ครองเมือง กินเมือง
 • center of the town    กลางกรุง
 • cockburn town    โคเบิร์นทาวน์