เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o แปล

การออกเสียง
"o" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
ประโยค
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถแก้ไขผู้ชายคนนี้ no.
  There is no facility that can fix this guy.
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถแก้ไขผู้ชายคนนี้ no.
  There is no facility that can fix this guy.
 • จารึกโรเซ็ตต้าสร้างลัทธิที่ยึดถือเรื่องพระเจ้า
  The rosetta stone established the divine cult o
 • ฉันคาดว่าเธอคงเห็นทางเดินเต็มไปด้วยนักการเมือง
  I assume you saw the hall o' governors?
 • โอ้ พระมารดา เพื่อตอบแทนสิ่งที่ท่าน มอบให้แก่ข้า
  O Mother, for the gift you have bestowed upon me.
 • คุณไม่สามารถพูดกับใครก็ได้ ผมสามารถพูดกับเธอได้
  You cant say it to anybody, i can say it o you.
 • O โกรธพระเจ้าไม่รู้จักกับเรา... ... ฉันน้อมก่อนที่คุณจะ
  O raging god unknown to us I bow before you.
 • I go โดยหลายชื่อ ไม่มีใครท คุณคุ้มค่าของการออกเสียง.
  I go by many names, none of which you're worthy of pronouncing.
 • โอ จากนั้น นักบุญที่รัก ให้ริมฝีปากพร่ำ ดั่งมือทำ
  O, then, dear saint, let lips do what hands do.
 • โอ้ พระเจ้า เดวิด โอ รัซเซล ไงคับ สวัสดีคับ ผมเดวิด
  Oh, my gosh. David o. Russell.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  संज्ञा
 • रोमन वर्णमाला का पन्द्रहवाँ अक्षर:"छोटे और बड़े ओ में सिर्फ आकार का अंतर होता है"
  ชื่อพ้อง: , O, O_अक्षर, o_अक्षर,