เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oab generation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • การสร้าง oab
 • generation     1) n. การแพร่พันธุ์ ที่เกี่ยวข้อง: การกำเนิด ชื่อพ้อง:
 • oab distribution    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • oab distribution point    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • during a generation    ตลอดอายุ ชั่วอายุ
 • energy generation    ต้นกําเนิดพลังงาน ผลผลิตพลังงาน การผลิตพลังงาน
 • entropy generation    n. exp. การผลิตเอนโทรปี [kān pha lit]
 • generation gap    n. ความแตกต่างทางความคิดระหว่างหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ
 • generation x    เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
 • generation y    [ˌdʒenə'reɪʃ(ə)n 'waɪ] n. exp. เจนวาย
 • generation z    n. prop. เจนซี
 • girls' generation    เกิลส์เจเนอเรชัน
 • heat generation    n. exp. การผลิตความร้อน [kān pha lit khwām røn]
 • later generation    รุ่นหลัง ชั้นหลัง รุ่นถัดมา
 • millennial generation    n. exp. เจนวาย
 • new generation    n. exp. รุ่นใหม่ [run mai]