เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oafish แปล

การออกเสียง
"oafish" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. โง่
  ที่เกี่ยวข้อง: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า ชื่อพ้อง: stupid, foolish คำตรงข้าม: clever, smart
 • oaf    n. คนโง่ ที่เกี่ยวข้อง: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ ชื่อพ้อง: idiot, fool, clod คำตรงข้าม: brains
 • oaep    พป. สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • oag    สตง. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • oach    รถโดยสาร ครูพิเศษ ครูส่วนตัว
 • oahu    เกาะโออะฮู
 • oab generation    การสร้าง oab
 • oahu island    เกาะโออะฮู
 • oab distribution point    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • oak    1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
ประโยค
 • ท้องหม้อทำให้คนดูทั้งบ้า ๆ บอ ๆ หรือชอบกอริลลา
  Pot bellies make a man look either oafish or like a gorilla.
 • "ฉันยังเดาไม่ออกว่าผู้ชายที่ดูโง่ๆ ถึงได้ดูดึงดูดใจ หญิงสาวโชคร้ายพวกนี้
  "I have not yet been able to determine how such an oafish man is so attractive to these poor, young women."
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • ill-mannered and coarse and contemptible in behavior or appearance; "was boorish and insensitive"; "the loutish manners of a bully"; "her stupid oafish husband"; "aristocratic contempt for the swinish multitude"
  ชื่อพ้อง: boorish, loutish, neanderthal, neandertal, swinish,