เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak alley plantation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • สวนโอ๊คแอลีย์
 • oak     1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • alley     1) n. ตรอก ที่เกี่ยวข้อง: ซอย, ซอกซอย ชื่อพ้อง: alleyway 2) n.
 • plantation     n. สวน ที่เกี่ยวข้อง: ไร่, นา, ฟาร์ม, พื้นที่เพาะปลูก ชื่อพ้อง:
 • alley cat    n. exp. - หญิงใจง่าย [ying jai ngāi] - หญิงหลายใจ [ying lāi jai]
 • alley cropping    การปลูกพืชเป็นแนว การปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้พุ่มที่เป็นรั้ว การปลูกพืชแทนแนวคันดิน
 • alley farming    การปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้พุ่มที่เป็นรั้ว การปลูกพืชเป็นแนว การปลูกพืชแทนแนวคันดิน
 • alley-oop    คําอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
 • blind alley    ['blaɪnd'ælɪ] n. exp. - ซอยตัน [søi] - ตรอกตัน [trøk tan] - ทางตัน [thāng tan]
 • bowling alley    กระดานไม้ยาวและแคบสําหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง ซอย ตรอก รางโบลิ่ง ทางที่แคบ สนามโบว์ลิ่ง
 • skittle alley    รางโบลิ่ง
 • tornado alley    ร่องทอร์นาโด
 • banana plantation    n. exp. - ดงกล้วย [dong klūay] - ไร่กล้วย [rai klūay] - สวนกล้วย [sūan klūay]
 • cassava plantation    n. exp. ไร่มันสำปะหลัง [rai man sam pa lang]
 • corn plantation    n. exp. ไร่ข้าวโพด [rai khāo phōt]
 • cotton plantation    n. exp. ไร่ฝ้าย [rai fāi]