เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak apple แปล

การออกเสียง:
"oak apple" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
  ชื่อพ้อง: oak gall
 • oak     1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • apple     1) n. ต้นแอปเปิ้ล 2) n. แอปเปิ้ล ที่เกี่ยวข้อง: ผลแอ๊ปเปิล
 • basket oak    ต้นบาสเก็ตโอ๊ก
 • bear oak    ต้นแบร์โอ๊ก
 • black oak    ต้นโอ๊กดํา ต้นแบล็กโอ๊ก
 • blackjack oak    ต้นแบล็คแจ็ค
 • bluejack oak    ต้นบลูแจ็คโอ๊ก
 • brash oak    ต้นโพสต์โอ๊ก
 • brown oak    ต้นบราวน์โอ๊ก ต้นเรดบีช
 • bur oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • burr oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • canyon oak    ต้นโอ๊กแคนยอน
 • ceylon oak    ตะคร้อ
 • chestnut oak    (ไม้) ตระกูล Quercus Frinus เป็นต้นไม้ขนาดกลาง เนื้อไม้สีน้ำตาลแก่ มีน้ำหนักและแข็งมาก ใช้ในการผลิตได้หลายอย่าง เช่นเดียวกับไม้โอ๊คขาว เปลือกใช้ในการฟอกหนัง
 • chinkapin oak    ต้นเยลโลว์เชสต์นัตโอ๊ก
ความหมาย
  คำนาม
 • oak gall caused by larvae of a cynipid wasp