เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak fern แปล

การออกเสียง:
"oak fern" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  กูด [kūt]
 • oak     1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • fern     n. ต้นเฟิร์น
 • northern oak fern    เฟิร์นหินปูน
 • oak-leaf fern    n. กระแตไต่ไม้ [kra taē tai māi]
 • basket oak    ต้นบาสเก็ตโอ๊ก
 • bear oak    ต้นแบร์โอ๊ก
 • black oak    ต้นโอ๊กดํา ต้นแบล็กโอ๊ก
 • blackjack oak    ต้นแบล็คแจ็ค
 • bluejack oak    ต้นบลูแจ็คโอ๊ก
 • brash oak    ต้นโพสต์โอ๊ก
 • brown oak    ต้นบราวน์โอ๊ก ต้นเรดบีช
 • bur oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • burr oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • canyon oak    ต้นโอ๊กแคนยอน
 • ceylon oak    ตะคร้อ
ความหมาย