เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak gall แปล

การออกเสียง:
"oak gall" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
  ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
 • oak     1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • gall     1) n. ความกล้า ชื่อพ้อง: audacity, brass, arrogance 2) n.
 • crown gall    โรคปุ่มปม อาการบวมของพืช โรคปูดปมในพืช โรคพุ่มไม้กวาด
 • gall bladder    ถุงน้ำดี ดี ถุงน้ําดี พระปิตตะ
 • gall midges    ริ้นที่ทําให้เกิดอาการปุ่มปม
 • gall mites    ไรปม
 • gall of the earth    ต้นตีนสิงโต
 • gall-berry    ต้นอิงค์เบอร์รี่
 • myrobalan gall    n. โกฐพุงปลา [phung plā]
 • nut-gall    ปุ่มต้นโอ๊คใช้ทำสี
 • terminalia gall    n. โกฐพุงปลา [phung plā]
 • a honey tongue, a heart of gall    v. exp. ปากหวานก้นเปรี้ยว [pāk wān kon prīo]
 • gall causing insects    แมลงที่ทําให้เกิดอาการปุ่มปม
 • gall causing mites    ไรที่ทําให้เกิดอาการปุ่มปม
 • basket oak    ต้นบาสเก็ตโอ๊ก