เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak tree แปล

การออกเสียง:
"oak tree" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ต้นโอ๊ก
 • oak     1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • tree     1) n. ต้นไม้ ที่เกี่ยวข้อง: ต้น 2) n. แผนผังรูปต้นไม้ 3) vt.
 • tie a yellow ribbon round the ole oak tree    ไทอะเยลโลว์ริบบอนราวด์ดิโอลโอ๊กทรี
 • and–or tree    ต้นไม้และ–หรือ
 • t-tree    ต้นไม้แบบที
 • basket oak    ต้นบาสเก็ตโอ๊ก
 • bear oak    ต้นแบร์โอ๊ก
 • black oak    ต้นโอ๊กดํา ต้นแบล็กโอ๊ก
 • blackjack oak    ต้นแบล็คแจ็ค
 • bluejack oak    ต้นบลูแจ็คโอ๊ก
 • brash oak    ต้นโพสต์โอ๊ก
 • brown oak    ต้นบราวน์โอ๊ก ต้นเรดบีช
 • bur oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • burr oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • canyon oak    ต้นโอ๊กแคนยอน
ประโยค
 • ต้นโอ๊คขาว สามร้อยปีให้หลังที่เราหนีจากโลกเก่ามา
  A white oak tree 300 years after we fled back to the old world.
 • สวดภาวนาต่อเทพเจ้าโบราณ กับต้นโอ๊คของเธอมาหรือยัง
  Pray to your ancient gods and your oak trees,
 • ฉันเป็นเจ้าของกริช ที่ทำมาจากไม้ของต้นโอ๊คขาวโบราณ
  Well, I'm in possession of a stake fashioned from the wood of the ancient white oak tree.
 • ตอน 8 ม.ค. แพริเชียทวีทเอาไว้ ว่า "เจอต้นโอ๊กที่สวยที่สุด
  On 1-8, Patricia tweeted, quote, "Saw one of the most beautiful oak trees
 • ต้นสนที่หงุดหงิดบนต้นโอ๊กถูกมองว่าเป็นเสียงของซุส
  The rustling of the leaves on an Oak tree was regarded as the voice of Zeus
 • นั่นคือต้นโอ๊คขาว ที่ถูกใช้ในเวทมนต์ในการสร้างแวมไพร์
  That's the white oak tree that was used in the spell to create the vampires.
 • พ่อกับฉัน ปีนขึ้นต้นโอ๊คและนั่งกินส้มกัน
  My father and I climbed an oak tree and ate oranges.
 • มันมีกำแพงหินที่มีความยาว ที่มีต้นโอ๊กขนาดใหญ่ทางตอนเหนือ
  It's got a long rock wall with a big oak tree at the north end.
 • วิธีการวาดต้นโอ๊ก: คำแนะนำในทางปฏิบัติ
  How to draw an oak tree: practical recommendations
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4
ความหมาย
  คำนาม
 • a deciduous tree of the genus Quercus; has acorns and lobed leaves; "great oaks grow from little acorns"
  ชื่อพ้อง: oak,