เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak-leaf fern แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  กระแตไต่ไม้ [kra taē tai māi]
 • fern     n. ต้นเฟิร์น
 • oak fern    n. กูด [kūt]
 • northern oak fern    เฟิร์นหินปูน
 • oak    1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • leaf    1) n. กลีบ ที่เกี่ยวข้อง: กลีบดอก, กลีบดอกไม้ ชื่อพ้อง: petal 2) vi. แตกใบอ่อน ที่เกี่ยวข้อง: ผลิใบอ่อน 3) n. ใบไม้ 4) n. หน้าหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง: หน้ากระดาษ
 • basket oak    ต้นบาสเก็ตโอ๊ก
 • bear oak    ต้นแบร์โอ๊ก
 • black oak    ต้นโอ๊กดํา ต้นแบล็กโอ๊ก
 • blackjack oak    ต้นแบล็คแจ็ค
 • bluejack oak    ต้นบลูแจ็คโอ๊ก
 • brash oak    ต้นโพสต์โอ๊ก
 • brown oak    ต้นบราวน์โอ๊ก ต้นเรดบีช
 • bur oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • burr oak    ต้นเบอร์โอ๊ก
 • canyon oak    ต้นโอ๊กแคนยอน