เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oak-leaved goosefoot แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ต้นกูสฟุตใบต้นโอ๊ก
 • goosefoot     ต้นกูสฟุต
 • holly-leaved oak    ต้นฮอล์มทรี
 • leaved    มีใบ เต็มไปด้วยใบ ที่มีใบ
 • oak    1) n. ต้นโอ๊ก 2) n. ไม้โอ๊ก
 • goosefoot family    วงศ์คีโนโปเดียเซีย
 • goosefoot maple    ต้นมูสวู้ด
 • oakleaf goosefoot    ต้นกูสฟุตใบต้นโอ๊ก
 • red goosefoot    ต้นซอว์เบน ต้นกูสฟุตแดง
 • stinking goosefoot    ต้นกูสฟุตกลิ่นเหม็น
 • broad-leaved    ที่มีใบกว้าง
 • fan-leaved    ทีมีใบรูปพัด
 • fine-leaved    ที่มีใบเล็กละเอียด
 • grassy-leaved    ที่มีใบเหมือนหญ้า
 • large-leaved    ที่มีใบใหญ่
 • leather-leaved    ที่มีใบเหมือนหนังสัตว์