เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

observed แปล

การออกเสียง:
"observed" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [əb'zɜːvd]
  adj.
  วัดได้ [wat dāi]
ประโยค
 • ผมเฝ้าสังเกตผู้หญิงคนนี้ มาเกือบตลอดชีวิตของเธอ
  I have observed this woman for much of her life.
 • ขั้นต่อไป, ทีมงานของคุณ จะถูกสังเกตุการณ์ภาคสนาม
  Oh, well, good. The next step... your team will be observed in the field.
 • โรเบิร์ต คุณกับผมเป็นผู้เฝ้ามองประวัติศาสตร์
  You and I, Robert, have observed history.
 • "ฉันได้ติดตามและเฝ้าดู สิ่งมีชีวิตที่คล้ายแพะ
  "I have followed and observed a goat-like creature
 • แผนภาพแสดงมุมซึ่งจะต้องปฏิบัติในระหว่างการเหลา
  The diagram shows the angles, which must be observed during sharpening
 • วันหยุดเหล่านี้อาจไม่ได้รับการดูแลในบางพื้นที่
  These holidays may not be observed in certain cantons
 • งานวันฮิโนะคิซิงของศาสนาเทนรีเคียว ในต่างประเทศ
  Tenrikyo Hinokishin Day Observed Overseas (2012)
 • O ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้
  You have not observed, or to fail to observe, our instructions.
 • หากไม่มีการปรับปรุงใด ๆ สังเกตได้โปรดปรึกษาแพทย์
  If no improvement is observed, be sure to consult a doctor.
 • Oท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้
  You have not observed, or to fail to observe, our instructions.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • discovered or determined by scientific observation; "variation in the ascertained flux depends on a number of factors"; "the discovered behavior norms"; "discovered differences in achievement"; "no explanation for the observed phenomena"
  ชื่อพ้อง: ascertained, discovered,