เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

occurring แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
 • adj.
  เกิดขึ้น [koēt kheun]
 • mist or clouds occurring abnormally    n. ธุมเกตุ [thu ma kēt]
 • occurrent    เหตุเกิด ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ จริง สภาพปัจจุบัน
 • occurrence    1) n. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่เกิดขึ้น, เรื่องที่เกิดขึ้น ชื่อพ้อง: incident, happening 2) n. การเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: การปรากฎขึ้น ชื่อพ้อง: apperance, existence
 • ocean    1) n. มหาสมุทร 2) n. จำนวนมาก ชื่อพ้อง: a large amount of, many
 • occurence    n. ปรากฏการณ์ [prā kot kān] [prā kot ta kān]
 • ocean 1 tower    อาคารโอเชียนวัน
 • occur unpredictably    มีอันเป็น
 • ocean acidification    การกลายเป็นกรดของมหาสมุทร
 • occur unintentionally    v. จับพลัดจับผลู [jap phlat jap phlū]
 • ocean bill of lading    n. exp. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล [bai trā song sin khā thāng tha lē]