เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

on the hour แปล

การออกเสียง:
"on the hour" การใช้
คำแปลมือถือ
 • idm. ทุกชั่วโมง
 • on the     ออกรายการโทรทัศน์ ออกรายการทีวี ออกโทรทัศน์
 • hour     1) n. ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ช่วงเวลาสั้นๆ 2) n.
 • by the hour    idm. ในแต่ละชั่วโมง ที่เกี่ยวข้อง: เมื่อผ่านไปแต่ละชั่วโมง
 • abbreviation of hour    น.
 • ampere hour    (ไฟฟ้า) การปล่อยกระแสไฟหนึ่งแอ็มแปร์ในหนึ่งชั่วโมง เป็นคำที่ใช้อัดกันอยู่ในประแสไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ
 • ampere-hour    แอมแปร์-ชั่วโมง
 • an hour    n. exp. ชั่วโมงละ [chūa mōng la]
 • appointed hour    เวลาเริ่มต้น
 • at the eleventh hour    idm. ในนาทีสุดท้าย
 • credit hour    จำนวนหน่วยกิต
 • dark hour    n. - กาลกรรณี - กาลกิณี [kā la ki nī] [kān la ki nī]
 • earth hour    เอิร์ธอาวเออร์
 • eleventh hour    นาทีสุดท้าย
 • every hour    adv. ทุกชั่วโมง [thuk chūa mōng]
 • for an hour    X เวลาหนึ่งชั่วโมง [wē lā neung chūa mōng]
ประโยค
 • ยังไม่มีอะไรเลย / ผมไม่ต้องการความคืบหน้าทุกชั่วโมง
  Nothing yet. - I don't need updates on the hour.
 • ส่งนี้ให้ไมครอฟท์ และกลับมาภายในหนึ่งชั่วโมง
  Send this to Mycroft, Be back here on the hour.
 • ฉันจะเจาะเลือดคุณทุกชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 72 ชั่วโมงนะ
  I'll draw your blood every hour on the hour for 72 hours.
 • ผมไม่ได้ต้องการรายงาน ความคืบหน้าทุกชั่วโมง
  I don't need updates on the hour.
 • กับโปรโตคอลที่หมุนเวียนไปทุกชั่วโมงตรงเป๊ะ
  With protocols that rotate every hour on the hour.
 • โรงแรมไปยังโรงแรม (ประมาณ 20 นาที) รถออกจากสถานีทุกชั่วโมง
  Buses depart the station every hour on the hour.
 • แล้วช่วยเป็นพระเอกคอยย้ายเตียง ให้ด้วยนะ ตอนแดดเปลี่ยนทิศ
  Oh, and you'll be a prince to angle our chaises on the hour, as the sun moves.
 • เอาล่ะ ฉันขอความคืบหน้าในอีกชั่วโมงนึง
  All right, I want updates on the hour.
 • นัดของแม่จะเป็นเวลาต้นชั่วโมงทุกครั้ง
  Her appointments are always on the hour.
 • ขั้นตอนพื้นฐานของตำรวจ คือ พวกเค้าจะตรวจตราทุกๆหนึ่งชั่วโมง
  Standard police procedure is they check every hour, on the hour.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3