เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

on the q.t. แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • idm. อย่างเงียบๆ
  ที่เกี่ยวข้อง: อย่างลับๆ
 • on the     ออกรายการโทรทัศน์ ออกรายการทีวี ออกโทรทัศน์
 • cite q    มอดูล:cite q
 • coenzyme q    โคเอนไซม์คิว
 • i.q.    ไอคิว
 • john q.    จอห์น คิว ตัดเส้นตายนาทีมรณะ
 • maggie q    แม็คกี้ คิว
 • panasonic q    พานาโซนิค q
 • q (song)    คิว (เพลง)
 • q code    รหัสคิว
 • q fever    ไข้คิว โรคไข้คิว
 • q-tip    n. ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง ชื่อพ้อง: cotton bud
 • q.c.    n. exp. ระบบควบคุมคุณภาพ [ra bop khūap khum khun na phāp]
 • q.v    abbr. ดู (คำย่อของ quod vide) ที่เกี่ยวข้อง: โปรดดู
 • quartile (q)    n. ควอร์ไทล์
 • sharam q    ชารัม คิว