เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

on the qt แปล

การออกเสียง:
"on the qt" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อย่างเป็นความลับ
 • on the     ออกรายการโทรทัศน์ ออกรายการทีวี ออกโทรทัศน์
 • qt     abbr. คำย่อของ quart
 • qt (software)    คิวต์
 • qt interval    ระยะ qt
 • long qt syndrome    กลุ่มอาการระยะคิวทียาว
 • ระยะ qt    qt interval
 • on the q.t.    idm. อย่างเงียบๆ ที่เกี่ยวข้อง: อย่างลับๆ
 • on the previous occasion    คราวก่อน ครั้งก่อน
 • on the right    1. adv. - ข้างขวา [khāng khwā] - ทางขวา [thāng khwā] 2. n. exp. ทางขวามือ [thāng khwā meū] 3. X ขวา [khwā]
 • on the point of    idm. พร้อมสำหรับทำบางสิ่ง ชื่อพ้อง: at the point of คำตรงข้าม: at the point of
 • on the right course    adj. ถูกช่อง [thūk chǿng]
 • on the point    ใกล้อันตราย ใกล้เข้ามา ใกล้จะถึง ใกล้จะบังเกิดขึ้น จวนตัว
 • on the right hand    1. n. exp. ทางขวามือ [thāng khwā meū] 2. X ขวามือ [khwā mēu]
 • on the plus side    ไม่ต้องสงสัย interj
 • on the right hand side    ชิดขวา
ประโยค
 • มีคนจ้างนักบิน ให้เดินทางกลางดึก
  Middle of the night, somebody hired this guy on the QT.