เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

on the watch แปล

การออกเสียง:
"on the watch" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ไหวตัว
  ไม่สามารถหลับได้
  เฝ้า
  ไม่ได้หลับ
  ตื่นอยู่
  ตื่นตัว
 • on the     ออกรายการโทรทัศน์ ออกรายการทีวี ออกโทรทัศน์
 • watch     1) n. นาฬิกาข้อมือ 2) n. การเฝ้าดู ที่เกี่ยวข้อง: การเฝ้าระวัง
 • be on the watch    v. - ระแวดระวัง [ra wēt ra wang]
 • on the watch for    idm. ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
 • watch for    phrase. v. มองหา ที่เกี่ยวข้อง: หา
 • analog watch    นาฬิกาข้อมืออนาล็อก
 • apple watch    แอปเปิลวอตช์
 • close watch    การตรวจตรา การควบคุมดูแล
 • day watch    คนทำงานกะกลางวัน คนทำงานกะเช้า
 • death watch    การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
 • digital watch    นาฬิกาข้อมือดิจิตอล
 • dive watch    n. exp. นาฬิกาดำน้ำ [nā li kā dam nām]
 • diving watch    n. exp. นาฬิกาดำน้ำ [nā li kā dam nām]
 • first watch    ยามแรก ปฐมยาม ยามต้น
 • fix a watch    v. exp. ซ่อมนาฬิกา [sǿm nā li kā]
ประโยค
 • ข้อความที่อยู่บนนาฬิกา เป็นภาษาโปรตุเกสใช่ไหม
  The writing on the watch was Portuguese, right?
 • คุณอยู่ในบัญชีดำของ หน่วยสืบราชการลับฝรั่งเศส
  You're on the watch list for French intelligence
 • ลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวนาฬิกาและอุปกรณ์เสริม
  Register information on the watch and its accessories.
 • ปัดนิ้วขึ้นบนการ ใบหน้าดู เพื่อเปิดใช้งานศูนย์ควบคุม.
  Swipe up on the watch face to activate Control Center.
 • ถูกแช่แข็ง・ดาบางน้ำแข็งอยู่บนนาฬิกาแบบนั้น
  Frozen・planet thin ice on the watch
 • Q. เราสามารถทำเครื่องหมายโลโก้ของเราเองบนนาฬิกาได้หรือไม่?
  Q. Can we mark our own logo on the watch?
 • + ภารกิจเฝ้าระวัง : พื้นที่เฝ้าระวังน้ำในเขตสังฆมณฑลกรุงเทพ
  + Be on the watch for flood risk areas in Archdiocese of Bangkok.
 • ยังไม่เจอครับ ไม่อยู่ในรายชื่อเฝ้าระวัง ผมลองตรวจแล้ว3วิธี
  Still no matches on the watch list.
 • 6 • Q: เรามี โลโก้ ของเราบนนาฬิกาได้หรือไม่?
  6 • Q: Can we have our logos on the watches?
 • ตัวเลขที่เหมือนกันในนาฬิกาหมายถึงอะไร
  What do the same numbers on the watch mean?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3