เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ouster แปล

การออกเสียง
"ouster" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การย้ายออก
  ที่เกี่ยวข้อง: การปลดออก, การไล่ออก ชื่อพ้อง: discharge, eviction
 • legal ouster    การไล่ที่
 • ousted (from)    adj. ให้ออก [hai øk]
 • ousted    adj. - ขับออกจาก [khap øk jāk] - ขับออกจากอำนาจ [khap øk jāk am nāt] - ถูกโค่น [thūk khōn]
 • oustrip    v. ล้ำ [lam]
 • oustanding debts    n. exp. หนี้คงค้าง [nī khong khāng]
 • oustrip by far    v. exp. - ทิ้งขาด [thing khāt] - ทิ้งห่าง [thing hāng]
 • oustanding    adj. ขึ้นหน้าขึ้นตา [kheun nā kheun tā]
 • out    1) adj. ข้างนอก ที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก 2) adv. ข้างนอก ที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก 3) prep. นอก ที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก, ข้างนอก 4) pref. ออก ที่เกี่ยวข้อง: เกิน, ข้าม
 • oust from    phrase. v. ขับไล่ ที่เกี่ยวข้อง: ปลดออกจาก
 • out and about    idm. หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก ที่เกี่ยวข้อง: เป็นปกติดีพอที่จะออกเดินทาง
ประโยค
 • แผนการณ์ ที่ขึ้นอยู่กับการเพิกถอนของคอนราด และการขึ้นมามีอำนาจของแดเนียล
  The plan hinges on Conrad's ouster and Daniel's ascension to power.
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of ejecting someone or forcing them out
  ชื่อพ้อง: ousting,

 • a wrongful dispossession

 • a person who ousts or supplants someone else
  ชื่อพ้อง: ejector,