เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

out แปล

สัทอักษรสากล: [ aut ]  การออกเสียง
พหูพจน์: outs   
"out" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ข้างนอก
  ที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก
  2) adv. ข้างนอก
  ที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก
  3) prep. นอก
  ที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก, ข้างนอก
  4) pref. ออก
  ที่เกี่ยวข้อง: เกิน, ข้าม
 • be out    1) phrase. v. ออกมา ที่เกี่ยวข้อง: อยู่ข้างนอก, อยู่ภายนอก ชื่อพ้อง: take out 2) phrase. v. ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มาทำงาน ชื่อพ้อง: go out 3) phrase. v. ดับแล้ว (ไฟ)
 • be out for    phrase. v. มุ่งมั่นเพื่อ ที่เกี่ยวข้อง: พยายามเพื่อ ชื่อพ้อง: go out
 • be out in    phrase. v. ทำผิดพลาด ที่เกี่ยวข้อง: ทำผิด ชื่อพ้อง: throw out
 • be out of    1) phrase. v. อยู่ข้างนอก ที่เกี่ยวข้อง: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก ชื่อพ้อง: come out from, come out of, get out of, take out of 2) phrase. v. ถูกนำออกไป ที่เกี่ยวข้อง: กำจัดออกไป 3) phrase.
 • be out of it    idm. ไม่เข้าพวก (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, แตกต่างจากกลุ่ม ชื่อพ้อง: feel out of, leave out
 • if out    X ถ้าไม่อยู่ [thā maī yū]
 • in and out    เข้าออก เข้าๆ ออกๆ
 • not out    ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ ไม่เคยแพ้ ไม่เคยถูกตี
 • out in    เข้าเทียบท่า
 • out of    adj. ออกจาก
 • out of it    idm. ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง (มักมาจากดื่มเหล้าหรือกินยา) ชื่อพ้อง: out to lunch คำตรงข้าม: out to lunch
 • out there    สติฟั่นเฟือน สติฟั่นเฟือน adj จิตไม่ปกติ ประหลาด บ้า วิตถาร มีสติฟั่นเฟือน คำอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ความหมดหวังหรืออื่น ๆ adj
 • out-    ยิ่งกว่า เกิน ไกล ออก ข้าม เหนือกว่า นอก
 • out-and-out    1) idm. สมบูรณ์ ที่เกี่ยวข้อง: แท้จริง 2) adj. โดยตลอด ที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด ชื่อพ้อง: complete, entire
 • dish out: hand out    แจก แจกจ่าย
ประโยค
 • เกือบ 1 ปีก่อน เธอมาพบเขาโดยใช้ชื่อ ชูบี้ ฮาร์ทเวล
  Nearly a year ago, she reached out to him as Shubie Hartwell.
 • ผมไม่เคยพูดอะไรผิดจังหวะ ไม่เคย ใช่มั๊ย? ว่าต่อไป
  I've never said anything out of turn, ever, have I?
 • มันมีวันพิเศษเพิ่มขึ้นมาซึ่งส่งเขาออกนอกประเทศ
  There may be an additional date which puts him out of the country
 • ฉันไม่ได้ต้องการหาว่าอัลลี่ขู่กรรโชกใครอีกบ้าง
  I don't wanna find out Ali was blackmailing someone else.
 • ผมพบเธอ ดร. ในถ้ำที่หน้าผา แต่คุณจะไม่มีวันเจอเธอ
  I found the doctor, in a cave out by the cliffs.
 • ไม่ได้ เขาลงในสมุดนัดแล้ว ถ้าคุณเลื่อน เขาอาจรวน
  He's already put it in his date book. If you change it, he could really flip out.
 • สีแดงผมไม่เชื่อว่าคุณกำลังพูดออกมาจากตูดของคุณ
  Red, I do believe you're talking out of your ass.
 • หมายถึงตั้งแต่วินาทีที่เรารู้ว่ารูบี้เป็นปีศาจ
  I mean, the second you find out this ruby chick is a demon,
 • นายชวนฉัน แล้วนายไม่ไป ทำฉันขายหน้า ในที่สาธารณะ
  You told me you had feelings for me, then you ask me out, you don't show up, humiliating me. In public.
 • ข่าวลือที่ว่าท่านประธานเป็นบ้าอาจจะกระจายออกไป
  Rumor that the president is a lunatic probably spread out.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out"

 • คำกริยาวิเศษณ์
 • away from home; "they went out last night"

 • from one''s possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
  ชื่อพ้อง: away, away,

 • moving or appearing to move away from a place, especially one that is enclosed or hidden; "the cat came out from under the bed";

 • away from home; "they went out last night"

 • from one''s possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
  ชื่อพ้อง: away, away,

 • moving or appearing to move away from a place, especially one that is enclosed or hidden; "the cat came out from under the bed";

 • คำคุณศัพท์
 • being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out"
  ชื่อพ้อง: extinct,

 • knocked unconscious by a heavy blow
  ชื่อพ้อง: knocked out, kayoed, KO''d, stunned,

 • outer or outlying; "the out islands"

 • outside or external; "the out surface of a ship''s hull"

 • no longer fashionable; "that style is out these days"

 • directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket"

 • excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
  ชื่อพ้อง: forbidden, prohibited, proscribed, taboo, tabu, verboten,

 • not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather"

 • out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out"

 • คำกริยา
 • be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
  ชื่อพ้อง: come out,

 • reveal (something) about somebody''s identity or lifestyle; "The gay actor was outed last week"; "Someone outed a CIA agent"

 • to state openly and publicly one''s homosexuality; "This actor outed last year"
  ชื่อพ้อง: come out of the closet, come out,

 • คำนาม
 • (baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"