เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oxford grey แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • สีเทาเข้ม
 • oxford     n. เมืองอ็อกฟอร์ด (อยู่ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ) ที่เกี่ยวข้อง:
 • grey     1) adj. สีเทา ที่เกี่ยวข้อง: เทา ชื่อพ้อง: gray 2) n. สีเทา
 • oxford-grey    เทาอ็อกฟอร์ด
 • be grey    อึมครึม ครื้มฝน ครึ้ม มืดครึ้ม
 • lyra's oxford    ออกซฟอร์ดของไลรา
 • lyra’s oxford    ออกซ์ฟอร์ดของไลรา
 • oxford accent    n. สำเนียงภาษาอังกฤษแบบอ็อกซ์ฟอร์ดในประเทศอังกฤษ ที่เกี่ยวข้อง: (เป็นสำเนียงมาตรฐาน)
 • oxford blue    n. สีน้ำเงินเข้ม
 • oxford english    n. ภาษาพูดแบบผู้จบการศึกษาจาก Oxford University
 • oxford gray    สีเทาเข้ม
 • oxford movement    ขบวนการอ็อกฟอร์ด
 • oxford university    มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด อ็อกฟอร์ด
 • oxford-gray    เทาอ็อกฟอร์ด
 • reece oxford    รีซ ออกซฟอร์ด
 • university of oxford    org. มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด [Ma hā wit tha yā lai]
ความหมาย