เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ในการแปล "p锟斤拷锟絛 off" โดยใช้การแปลอัตโนมัติ คลิกที่นี่
ด้านล่างนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ"p锟斤拷锟絛 off":
 • p’d off    กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting
 • p    abbr. ตำรวจ (คำย่อของ police)
 • p.    สัญญลักษณ์สำหรับพลัง (Powor) วัดได้เป็นวัตต์หรือกิโลวัตต์ สัญญลักษณ์สำหรับแรงอัดของไอน้ำ
 • p.a.    ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
 • p.s.    โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ ใน โปรแกรมที่ใช้
 • be off    1) phrase. v. ไม่ทำงาน (เช่น เครื่องไฟฟ้า) ที่เกี่ยวข้อง: ไมได้เปิดอยู่, ปิดอยู่ ชื่อพ้อง: put off 2) phrase. v. จากไป ที่เกี่ยวข้อง: ออกไป ชื่อพ้อง: go away 3) phrase. v. ไปให้พ้น ชื
 • be off to    phrase. v. เริ่มต้นด้วย ที่เกี่ยวข้อง: เริ่มกับ
 • be off with    phrase. v. กำจัด ที่เกี่ยวข้อง: เลิก, หยุด ชื่อพ้อง: be on with
 • off    1) prep. ออกจาก ชื่อพ้อง: away 2) adv. ออกจาก ชื่อพ้อง: away, aside 3) prep. ไม่ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง: หยุดงาน 4) adv. ไม่ทำงาน ที่เกี่ยวข้อง: หยุดงาน 5) prep. ลดลงจาก 6) adv. ลดลง
 • off and on    adv. บางคราว ที่เกี่ยวข้อง: บางครั้ง, บางโอกาส, บางเวลา ชื่อพ้อง: now and again, now and then
 • on and off    idm. ที่เกิดขึ้นและหยุดเป็นพักๆ ชื่อพ้อง: now and again
 • be ... (+ p.p.)    v. ถูก... [thūk]
 • get ... (+ p.p.)    v. ถูก... [thūk]
 • p. p. von mauser    เมาเซอร์ ปีเตอร์ พอล เมาเซอร์ ฟอน เมาเซอร์ พี พี ฟอน เมาเซอร์
 • p.p.m    adv. หลังเที่ยง
 • b.p.    ภ.บ. เภสัชศาตรบัณฑิต
 • e.s.p.    ประสาทที่หก อีเอสพี
 • h.p.    n. กำลังม้า [kam lang mā]
 • m.p.    abbr. คำย่อของ Member of Parliament
 • m.p.a.    รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต รป.ม.
 • p (complexity)    พี (ความซับซ้อน)
 • p button    ที่จอดรถ
 • p trap    ( สุขาภิบาล ) กับดักหนูรูปคล้ายอักษร F
 • p-block    บล็อก-p
 • p-move    org. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) [Kha būan kān Pra chā chon pheūa Sang khom thī Pen tham]