เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ในการแปล "p锟斤拷锟絥 junction" โดยใช้การแปลอัตโนมัติ คลิกที่นี่
ด้านล่างนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับ"p锟斤拷锟絥 junction":
 • p–n junction    รอยต่อ p-n
 • junction    1) n. จุดเชื่อมต่อ ชื่อพ้อง: connection, coupling 2) n. ชุมทาง ที่เกี่ยวข้อง: ทางแยก ชื่อพ้อง: intersection
 • t-junction    [tiːˌdʒʌŋ(k)ʃ(ə)n] n. exp. สามแยก [sām yaēk]
 • p    abbr. ตำรวจ (คำย่อของ police)
 • p.    สัญญลักษณ์สำหรับพลัง (Powor) วัดได้เป็นวัตต์หรือกิโลวัตต์ สัญญลักษณ์สำหรับแรงอัดของไอน้ำ
 • p.a.    ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
 • p.s.    โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ ใน โปรแกรมที่ใช้
 • adherens junction    แอดเฮียเรนส์จังก์ชัน
 • cell junction    เซลล์จังก์ชัน
 • gap junction    แกปจังก์ชัน
 • junction ahead    n. exp. ทางแยกข้างหน้า [thāng yaēk khāng nā]
 • junction board    แผงสวิทซ์โทรศัพท์ที่สำหรับติดตั้งขั้วต่อสายของชุมทางสายโทรศัพท์
 • junction box    (ไฟฟ้า)แผงหรือตลับชุมทางสายไฟที่มารวมกันในแห่งเดียว
 • junction drains    คูระบายน้ําสายซอย ทางระบายน้ําสายหลัก ระบบการระบายน้ํา การระบายน้ําตามขวาง คูระบายน้ําออก ทางระบายน้ําแบบสกัดกั้น คูระบายน้ํา การระบายน้ําตามยาว
 • junction station    n. exp. สถานีชุมทาง [sa thā nī chum thāng]
 • junction temperature    n. exp. อุณหภูมิรอยต่อ [un ha phūm røi tø]
 • junction transistor    ทรานซิสเตอร์
 • junction-box    กล่องรวมสายไฟหรือสวิตซ์ตู้ควบคุมหัวกุญแจทางรถไฟ
 • railway junction    n. exp. ชุมทาง [chum thāng]
 • road junction    1. n. exp. ชุมทาง [chum thāng] 2. n. prop. หัวถนน [hūa tha non]
 • tight junction    ไทต์จังก์ชัน
 • ban phachi junction    สถานีบ้านภาชี
 • chachoengsao junction railway station    สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา
 • delhi junction railway station    สถานีรถไฟเดลี
 • diseases of myoneural junction and muscle    โรคของกล้ามเนื้อและรอยต่อกล้ามเนื้อกับประสาท