เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

pablum แปล

การออกเสียง:
"pablum" การใช้
คำแปลมือถือ
  • ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เก่าแก่
  • pablo zabaleta    ปาโบล ซาบาเลตา
  • pablo sarabia    ปาโบล ซาราเบีย
  • pabular    กินได้ ใช้กินได้ ซึ่งกินได้
  • pablo records artists    ศิลปินสังกัดพาโบลเรเคิดส์
  • pabulation    อาหารใจ อาหาร สารอาหาร
  • pablo picasso    n. prop. ปาโบล ปีกัสโซ
  • pabulous    กินได้ ใช้กินได้ ซึ่งกินได้
  • pablo neruda    เรเยส เนรูดา เนฟตาลิ ริคาร์โด เรเยส ปาโบล เนรูดา
  • pabulum    n. อาหาร ที่เกี่ยวข้อง: ของกิน ชื่อพ้อง: sustenance, nutrition, diet