เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

pacify แปล

สัทอักษรสากล: [ 'pæsifai ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: pacified   อดีตกาลสมบูรณ์: pacified   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: pacifying   
"pacify" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. ทำให้สงบ (ความโกรธ, ความหิว)
  ชื่อพ้อง: appease, conciliate, gentle, mollify คำตรงข้าม: anger
  2) vt. ทำให้สงบ (สงคราม)
  ชื่อพ้อง: assuage, subdue คำตรงข้าม: enrage
 • pacifist movement    n. exp. ขบวนการสันติภาพ [kha būan kān san ti phāp]
 • pacifist    n. ผู้ต่อสู้เพื่อสันติภาพ ที่เกี่ยวข้อง: ผู้รักสันติภาพ, ผู้รักความสงบ ชื่อพ้อง: conscientious objector
 • pacifying    ซึ่งปลอบใจ ซึ่งทำให้พอใจ ซึ่งปลอบโยน
 • pacifism    1) n. ความรักสันติภาพ ที่เกี่ยวข้อง: การรักสงบ 2) n. การต่อต้านสงคราม ชื่อพ้อง: nonviolence, submission
 • pacing    แทมโป ความเร็วจังหวะ
 • pacifier    n. คนที่ทำให้เกิดความสงบ ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ทำให้สงบ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงบ ชื่อพ้อง: dummy
 • pacinian corpuscle    ปลายประสาทรับความรู้สึกแรงกดทับ
 • pacified    adj. - ราบคาบ [rāp khāp] - สงบราบคาบ [sa ngop rāp khāp]
 • pacinotti armature    อาร์มาเจอร์รูปวงแหวน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดย พาซินอต
ประโยค
 • พี่สะใภ้โกรธเรา ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้เธอหายโกรธ
  Sister-in-law is angry with us. Don't worry we will pacify her.
 • ทางเดียวที่จะรักษาได้คือ ทำให้พระเจ้าให้หายพิโรธ
  The only way to be healed is to pacify the Gods' anger.
 • แต่ ก็เถอะ ฉันทำงานที่นี่ก็เพื่อที่จะเอาใจแม่
  But, yeah, I worked there just to kind of pacify my mom a little bit.
 • นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ
  So you have to coax them like a mother pacifying her child.
 • 5 วิธีในการหลอกล่อผู้ชายที่ใช้โสเภณีมาโดยตลอด
  4 rules in the care of hair that will pacify them forever
 • ฉันนึกออกแค่ว่า เขามาสารภาพด้วยเหตุผลเดียว
  I can only imagine that he confessed for one reason to pacify a guilty conscience.
 • อย่าทำให้ร่างพาหะด่างพร้อย เพียงเพราะต้องการให้ปรสิตยอมสงบ
  Don't corrupt the host to pacify the parasites.
 • คุณคิดว่าจะปลอบฉันด้วยนี้ ที่ใส่ใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโลหะ?
  You think to pacify me with this? Who cares about a piece of metal?
 • ผมบอกให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย พาตัวเขาออกไปแล้วครับท่าน
  I'll inform security immediately to get them to pacify him and to escort him out.
 • 8.ช่วยสงบทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
  8.It can help pacify the baby effectively.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำกริยา
 • fight violence and try to establish peace in (a location); "The U.N. troops are working to pacify Bosnia"

 • cause to be more favorably inclined; gain the good will of; "She managed to mollify the angry customer"
  ชื่อพ้อง: lenify, conciliate, assuage, appease, mollify, placate, gentle, gruntle,