เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

packaging แปล

สัทอักษรสากล: [ 'pækidʒiŋ ]  การออกเสียง
"packaging" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [pækɪdʒɪŋ]
  1. n.
  - การบรรจุ [kān ban ju]
  - การบรรจุภัณฑ์ [kān ban ju]
  - หีบห่อ [hīp hø]
  2. n. exp.
  การบรรจุหีบห่อ [kān ban ju hīp hø]
 • aseptic packaging    การบรรจุภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
 • gas packaging    การบรรจุภายใต้บรรยากาศของก๊าซ การบรรจุภายใต้การควบคุมบรรยากาศ
 • packaging boxes    กล่องที่ใช้บรรจุ ภาชนะ
 • packaging company    บริษัทบรรจุภัณฑ์
 • packaging concern    บริษัทบรรจุภัณฑ์
 • packaging equipment    เครื่องบรรจุหีบห่อ
 • packaging industry    อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 • packaging material    n. exp. วัสดุห่อของ [wat sa du hø khøng]
 • packaging materials    ฟิล์ม กระดาษฟอยล์ บรรจุภัณฑ์ ลามิเนต ฟิล์มย่น ฟิล์มเซลลูโลส
 • packaging services    n. exp. บริการบรรจุภัณฑ์ [bø ri kān ban ju phan]
 • vacuum packaging    การบรรจุภายใต้สุญญากาศ
 • controlled atmosphere packaging    การบรรจุภายใต้การควบคุมบรรยากาศ การบรรจุภายใต้บรรยากาศของก๊าซ
 • edible packaging materials    บรรจุภัณฑ์รับประทานได้ สารเคลือบรับประทานได้ ไบโอฟิล์ม ฟิล์มรับประทานได้
 • packaged windows media file    แฟ้ม windows media ที่ถูกทําเป็นแพ็คเกจ
 • packaged goods    สินค้าบรรจุแพ็คเกต
 • packaged foods    n. exp. อาหารบรรจุหีบห่อ [ā hān ban ju hīp hø]
ความหมาย
  คำนาม
 • the business of packing; "his business is packaging for transport"

 • material used to make packages

 • a message issued in behalf of some product or cause or idea or person or institution; "the packaging of new ideas"
  ชื่อพ้อง: promotion, publicity, promotional material,