เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

palmitin แปล

การออกเสียง
"palmitin" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ปาลมิติน
 • palmitic acid    [pal'mɪtɪk] n. exp. กรดปาล์มิติก [krot]
 • palmistry    n. ศาสตร์แห่งการดูลายมือ ที่เกี่ยวข้อง: วิชาดูลายมือ, ศิลปะในการดูลายมือ ชื่อพ้อง: augury, prophecy
 • palmlike    ที่เหมือนต้นปาล์ม
 • palmister    หมอดูลายมือ
 • palmsource    ปาล์มซอร์ส
 • palmist    n. หมอดูลายมือ ชื่อพ้อง: fortuneteller, prophet
 • palmy    1) adj. เกี่ยวกับต้นปาล์ม 2) adj. เจริญรุ่งเรือง ที่เกี่ยวข้อง: เจริญ, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์ ชื่อพ้อง: prosperous, glorious
 • palmetto state    เซาท์คาโรไลนา มลรัฐเซาท์คาโรไลนา รัฐเซาท์คาโรไลนา
 • palmy days    ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด
ความหมาย
  คำนาม
 • an ester of glycerol and palmitic acid