เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

par แปล

สัทอักษรสากล: [ pɑ: ]  การออกเสียง
พหูพจน์: pars   
"par" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) pref. ข้าง
  ที่เกี่ยวข้อง: เกิน, นอกเหนือจาก
  2) n. การเท่ากัน
  ชื่อพ้อง: equality, equivalence คำตรงข้าม: inequality
  3) n. ราคาปกติ
  ที่เกี่ยวข้อง: ราคาเดิม
  4) n. เกณฑ์
  ที่เกี่ยวข้อง: ค่าเฉลี่ย ชื่อพ้อง: average
  5) n. คะแนนมาตรฐานสำหรับการตีลูกลงหลุมแต่ละครั้ง (กีฬากอล์ฟ)
  ที่เกี่ยวข้อง: พาร์ ชื่อพ้อง: score
  6) pref. ข้าง
 • at par    1. X ราคาตามมูลค่า [rā khā tām mūn khā] [rā khā tām mūn la khā] 2. xp เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ [thao kap mūn la khā thī trā wai]
 • be on a par    v. วัดวา
 • be on a par with    v. ทัดเทียม [that thīem]
 • no-par    adj. ซึ่งไม่มีค่าที่ปรากฏ
 • on a par (with)    adj. เท่าเทียม [thao thīem]
 • on a par with    idm. เท่ากับ ที่เกี่ยวข้อง: เทียบเท่า
 • par-    ข้าง เกิน นอกเหนือจาก
 • below par    n. exp. ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ [tam kwā mūn la khā thī trā wai]
 • no-par stock    หุ้นที่ไม่มีมูลค่าตั้งไว้ หุ้นที่ไม่มีมูลค่าตราไว้
 • par avion    โดยทางเครื่องบิน
 • par excellence    ยอดเยี่ยม
 • par value    n. ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว ที่เกี่ยวข้อง: ราคาตามใบหุ้น ชื่อพ้อง: face value, original price
 • pará    รัฐปารา
 • parís    ปารีส
 • up to par    idm. มีมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง: ได้มาตรฐาน, ดีได้มาตรฐาน
ประโยค
 • เธอพลาดเรื่องไหนเหรอถึงมาตรวจสอบทั้งหมดที่นี้
  Did you miss the par where I checked out of all this?
 • แต่พ่อทำกระเป๋าตังหายอีกแล้วนี้สิ แต่ก็ยังดีอยู่
  I lost my wallet, but that's par for the course. It's lookin' good.
 • เราอยู่ระดับเดียวกับพวกนักกีฬาและพวกเด็กป๊อปแล้ว
  On par with all the jocks and popular kids.
 • เด็กสบาย ๆ ท็อปส์ซูดอกไม้ที่ตราไว้หุ้นสาวชุดสาว ...
  casual children tops flower girl dress girl par...
 • รับประกันความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ
  Security system on par with internet banking ensures your data is safe with us.
 • 3w 10w พลังงานต่ำแสงกีฬาแสงที่ตราไว้หุ้น LM80 ผ่านซังนำ
  3w 10w Low power Sport Light Par Light LM80 passed COB led
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 6.14
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund 50,000,000 6.14
 • จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับการจัดงานแต่งงาน
  DESTINATION WEDDINGS PAR EXCELLENCE.
 • ทุนจดทะเบียน: 5,000,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  Registered Capital: Baht 5,000,000,000.00 at Baht 1 par value
 • เนื้อเพลงความหมาย: มาหลัง ตราใหญ่ หอมหวานนัททินอ
  Came back, large par, ain't nothin' sweet
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • (golf) the standard number of strokes set for each hole on a golf course, or for the entire course; "a par-5 hole"; "par for this course is 72"

 • a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced; "on a par with the best"
  ชื่อพ้อง: equality, equivalence, equation,

 • คำกริยา
 • make a score (on a hole) equal to par