เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

partial abortion แปล

การออกเสียง:
"partial abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การแท้งค้าง
 • partial     1) adj. ซึ่งเป็นบางส่วน ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • be partial    1. v. ลำเอียง [lam īeng] 2. v. exp. - เข้าใครออกใคร [khao khrai øk khrai] - เลือกหน้า [leūak nā]
 • be partial to    v. ฉันทา [chan thā]
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • medical abortion    การทำแท้งด้วยยา
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
 • therapeutic abortion    การทำแท้งเพื่อรักษา
ความหมาย
  คำนาม
 • termination of pregnancy without expulsion of all of the products of conception
  ชื่อพ้อง: incomplete abortion,