เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

physically attractive แปล

การออกเสียง:
"physically attractive" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
  มั่วโลกีย์
  เซ็กซี่
  น่าสนใจ
  หมกมุ่นในกาม
 • physically     อย่างที่เกี่ยวกับร่างกาย กาย ทั้งกาย ด้วยตนเอง เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ
 • attractive     adj. มีเสน่ห์ดึงดูด ชื่อพ้อง: good-looking, pleasing
 • be attractive    v. - เข้าที [khao thī] - น่าชม [nā chom] - สวยหยาดเยิ้ม [sūay]
 • to be attractive    น่าเอ็นดู น่ามอง ชวนมอง ชวนชม ชวนดู น่าดู น่าชม
 • be physically complete    สมประกอบ
 • physically challenged    พิการ ซึ่งไร้ความสามารถ ปัญญาอ่อน เป็นง่อย
 • physically complete    adj. สมประกอบ [som pra køp]
 • physically disabled    adj. พิการ [phi kān]
 • physically handicapped    adj. พิการ [phi kān]
 • physically help    ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมแรง ร่วมมือ ออกแรง ร่วมแรงกาย
 • weak (physically)    adj. อ่อนกำลัง [øn kam lang]
 • agreeable and attractive    น่าคบ น่าคบหา
 • attractive decorated    อลงการ
 • attractive feature    ความดึงดูด
 • attractive force    n. แรงดึงดูด [raēng deung dūt]
ประโยค
 • อันที่จริงนักศึกษาและคณาจารย์ที่ดูเย้ายวนน่าดึงดูด
  In fact, physically attractive students and faculty
 • 23. คนส่วนใหญ่คิดว่าฉันหน้าตาดี
  22. I consider myself physically attractive
 • 55 รายงานว่าพวกเขา "รู้สึก" มีเสน่ห์ทางร่างกายมากขึ้น / มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและความมั่นใจในใบหน้าและร่างกายที่ดีขึ้นหลังจากผ่านช่วงเวลาของการรีบูต / การเก็บรักษา
  55% report that they simply “feel” more physically attractive / have a better self image and better facial and body confidence after going through a period of rebooting/retention.