เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

plane angle แปล

การออกเสียง:
"plane angle" การใช้
คำแปลมือถือ
 • มุมระนาบ
 • plane     1) n. เครื่องบิน ที่เกี่ยวข้อง: เรือบิน ชื่อพ้อง: aircraft,
 • angle     1) n. การวัดมุม ชื่อพ้อง: corner, projection 2) n.
 • bisector of a plane angle    n. exp. เส้นแบ่งครึ่งมุมระนาบ [sen baeng khreung mum ra nāp]
 • by plane    adv. โดยเครื่องบิน [dōi khreūang bin]
 • angle for    phrase. v. ล่อหลอก ที่เกี่ยวข้อง: ล่อ, พยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้สิ่งที่ต้องการ ชื่อพ้อง: fish for
 • angle-angle-side (aas)    n. exp. มุม-มุม-ด้าน (ม.ม.ด.) [mum mum dān]
 • affine plane    n. exp. ระนาบสัมพรรค [ra nāp sam phak]
 • air plane    เครื่องบิน
 • american plane    ต้นอเมริกันไซคามอร์
 • argand plane    n. exp. ระนาบอาร์กอง [ra nāp]
 • axial plane    n. exp. ระนาบแกน [ra nāp kaēn]
 • banding plane    กบรางไสไม้
 • bead plane    กบบัว สำหรับใช้ไสทำลวดลายบนไม้
 • bench plane    กบไสไม้
 • block plane    (ช่างไม้) กบไสไม้ขนาดเล็ก มีความยาว 5 ถึง 7 นิ้ว ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำลวลายในเนื้อไม้
ประโยค
 • ปรับหน้าการกำหนดค่าที่เรียบง่ายทิศทางซ้ายและลงมุมเครื่องบินที่นั่งปรับมุมแนวตั้งสวิทช์ขวดรูปที่แตกต่างกันการปรับยุ่งยากง่ายและรวดเร็ว;
  Adjustment simple configuration front, left and down direction, plane angle, vertical angle adjustment seat, different shaped bottle switch Hassle adjustment simple and quick;
ความหมาย
  คำนาม
 • an angle formed by two straight lines (in the same plane)