เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

preposterous แปล

สัทอักษรสากล: [ pri'pɔstərəs ]  การออกเสียง
"preposterous" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ผิดปกติ
  ที่เกี่ยวข้อง: ประหลาด ชื่อพ้อง: absurd, outrageous, impossible
 • prepossession    [ˌpriːpə'zeʃ(ə)n] n. ความมีใจชอบ ความโน้มน้าว การหมกมุ่น
 • prepossessing    1) adj. ที่น่าพอใจ ชื่อพ้อง: attractive 2) adj. ความอคติ ชื่อพ้อง: aversion, partiality
 • preposterously    อย่างไร้เหตุผล อย่างน่าหัวเราะ
 • prepossessed    adj. ซึ่งครอบงำจิต ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจับใจ, ซึ่งมีอคติ ชื่อพ้อง: biased, predisposed
 • prepotent    มีอยู่ทั่วไป
 • prepossess    vt. ครอบงำจิต ที่เกี่ยวข้อง: จับใจ, มีอคติ
 • preppy    ผู้ดี คนรวย ไพ่แจ๊ก
 • prepositional phrase    n. exp. บุพบทวลี [bup pha bot wa lī]
 • preprandial    ก่อนอาหารเย็น
ประโยค
 • ความคิดช่างน่าขัน ข้ารู้จักท่าน้าตั้งแต่ยังเด็ก
  The idea is preposterous. I've known my uncle since I was a child.
 • อย่างหนึ่ง เธอสงสัยว่าพ่อของคุณ เป็นผู้ต้องสงสัย
  The things she accused your father of are preposterous.
 • แปลกแฮะ ข้าไม่มีหน่วยความจำไหนเสียหายซะหน่อย
  That is preposterous. I have no memory of any crashes.
 • ผมไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มันผิดปกติ คุณไม่สามารถ
  I've ever encountered. It's just preposterous. You can't
 • และหยุดครุ่นคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องซะที
  And stop speculating about these preposterous theories.
 • เพี้ยนไปละเรอะ หมอนั่นมันมือใหม่ชัดๆ
  That's preposterous. He's too green.
 • เขาสร้างข้อกล่าวหาร้ายแรง ข้อกล่าวหาไร้สาระ ซึ่งให้อภัยไม่ได้
  He made some outrageous allegations, preposterous allegations that were absolutely inexcusable.
 • นี่มันน่าขันสิ้นดี ตอนนี้, ฟังผมให้ดี
  That's preposterous! Now, you listen to me!
 • ทำไม.. คุณต้องถามคำถามแปลกๆแบบนี้ด้วย?
  Why would you ask such a preposterous question?
 • ท่านออกคำสั่งประหลาดนี้ได้อย่างไร?
  How can you issue such a preposterous command? !
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the dog ate his homework"; "that''s a cockeyed idea"; "ask a nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn back the pages of history"; "her conceited assumption of universal interest in her rather dull children was ridiculous"
  ชื่อพ้อง: absurd, cockeyed, derisory, idiotic, laughable, ludicrous, nonsensical, ridiculous,