เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

projective transformation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • n. exp.
    การแปลงเชิงภาพฉาย [kān plaēng choēng phāp chāi]