เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

projector แปล

สัทอักษรสากล: [ prə'dʒektə ]  การออกเสียง
"projector" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. เครื่องฉายภาพสไลด์
  2) n. ผู้วางโครงการ
 • cine projector    เครื่องฉายหนัง เครื่องฉายภาพยนตร์
 • connect to a projector    เชื่อมต่อไปยังโปรเจคเตอร์
 • film projector    เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายหนัง
 • front projector    ฟรอนต์โปรเจคเตอร์
 • movie projector    n. exp. เครื่องฉายหนัง [khreūang chāi nang]
 • network projector    โปรเจคเตอร์เครือข่าย
 • opaque projector    เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
 • optical projector    เครื่องฉายสไลด์
 • overhead projector    n. เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
 • planetarium projector    เครื่องฉายดาว
 • slide projector    1. n. exp. - เครื่องฉาย [khreūang chāi] - เครื่องฉายภาพ [khreūang chāi phāp] - เครื่องฉายภาพนิ่ง [khreūang chāi phāp ning] 2. n. prop. เครื่องฉายสไลด์ [khreūang chāi]
 • sound projector    เครื่องฉายภาพยนต์เสียง
 • video projector    เครื่องฉายภาพ
 • run a movie projector    ฉาย
 • projectivity    n. exp. ภาวะเชิงภาพฉาย [phā wa choēng phāp chāi]
 • projective transformation    n. exp. การแปลงเชิงภาพฉาย [kān plaēng choēng phāp chāi]
ประโยค
 • ปิดโปรเจคเตอร์,เปิดไฟ ไม่ บนจอมีคนเดียว, คือดอลลี่
  turn off the projector, turn on the lights no one is on the screen, its dolly.
 • เราซ่อมแซมเครื่องบนแฟนทอม เข้าสู่ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ
  We manage to retro fit the phantom projector into hyper drive.
 • ต้องหมุนเครื่องฉายหนังด้วยมือ... ด้วยข้อเหวี่ยง.
  You turned the projector by hand... with a crank.
 • นั่นคือโปรเจ็กเตอร์ละครซูเปอร์ซิมพ เลคสมันหายากมาก
  That is a Super Simplex theater projector. It's very rare.
 • โปรเจคเตอร์ระบบโปรไฟล์คุณภาพสูง 300 มม. 50/60 เฮิร์ต VP-12-2010
  High quality of optical system 300mm 50 / 60Hz Profile Projector VP-12-2010
 • โปรเจคเตอร์พกพาขนาดพกพาสำหรับบ้าน ติดต่อตอนนี้
  Pocket Portable projector for Home Contact Now
 • แท็ก:โปรเจคเตอร์ระดับ HD, โปรเจคเตอร์ขนาดเล็กที่สุด
  Tag:HD projector, windows 10, best mini projector
 • แท็ก:โปรเจคเตอร์ระดับ HD, โปรเจคเตอร์ขนาดเล็กที่สุด
  Tag:HD projector, windows 10, best mini projector
 • ประเทศจีน โปรเจคเตอร์โปรไฟล์แนวตั้ง ซัพพลายเออร์
  China Vertical Profile Projector Suppliers
 • โปรเจคเตอร์พกพาขนาดพกพาสำหรับบ้าน  ติดต่อตอนนี้
  Pocket Portable projector for Home  Contact Now
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • an optical instrument that projects an enlarged image onto a screen

 • an optical device for projecting a beam of light