เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

projectors แปล

การออกเสียง:
"projectors" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เครื่องฉาย
 • projector    1) n. เครื่องฉายภาพสไลด์ 2) n. ผู้วางโครงการ
 • projectivity    n. exp. ภาวะเชิงภาพฉาย [phā wa choēng phāp chāi]
 • projects    โครงการ
 • projective transformation    n. exp. การแปลงเชิงภาพฉาย [kān plaēng choēng phāp chāi]
 • prokaryote    โพรคาริโอต โพรคาริโอต์
 • projective geometry    n. exp. เรขาคณิตเชิงภาพฉาย [rē khā kha nit choēng phāp chāi]
 • prokayotae    อาณาจักรโมเนรา อาณาจักรโมเนอรัน
 • projective coordinate    n. exp. พิกัดเชิงภาพฉาย [phi kat choēng phāp chāi]
 • prokhorov    โปรโฮรอฟ อะเลคซันดร์ โปรโฮรอฟ อะเลคซันดร มิคไยโลวิช โปรโฮรอฟ
ประโยค
 • เลเซอร์ไดโอดสีแดงพลังงานสูง 639 nm สำหรับโปรเจคเตอร์
  High-power 639-nm Red Laser Diode for Projectors
 • โปรเจคเตอร์ราคาถูก: รีวิวคำอธิบายประเภทความเห็น
  Cheap projectors: review, description, types, reviews
 • จอรับภาพโปรเจ็กเตอร์และสกรีนสำหรับห้องจัดเลี้ยง
  Strategically positioned motorised projectors and screens in selected function rooms
 • โปรเจ็คเตอร์สำหรับภาพนิ่งดู ในวงเงินไม่เกินหน่วย 1
  projectors for viewing slides not more than 1 unit
 • จามใส่สลัดอองดีฟ แล้วก็--สำหรับซุปครีมเห็ด-- คือ..
  He flips the projectors, movie keeps going and the audience has no idea.
 • ถ้ามันขึ้นอยู่กับซัมซุงเพื่อยิงโปรเจคเตอร์!
  If it's up to Samsung to shoot the projectors!
 • เพราะโปรเจคเตอร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด
  Because Not All Projectors Are Created The Same
 • อุปกรณ์กระจกเพื่อโปรเจ็คเตอร์หรือคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย.
  Mirror devices to projectors or computers wirelessly.
 • ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ใช้แท็บเล็ตและโปรเจคเตอร์
  Efficient Classes Using Tablets and Projectors
 • เหมาะสำหรับโปรเจคเตอร์ 90% ขึ้นไปในท้องตลาด
  •Suitable for above 90% of projectors on the market.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5