เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

propped cantilever beam แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • คานยื่นหนุนปลาย
 • cantilever     n. ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
 • cantilever beam     คานยื่น
 • beam     1) n. ลำแสง ที่เกี่ยวข้อง: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ
 • beam (at)    v. ยิ้มแต้ [yim tāe]
 • beam to    phrase. v. กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
 • on the beam    idm. คิดถูกทาง ที่เกี่ยวข้อง: เข้าใจถูก, มาถูกทาง
 • t-beam    คานตัวที
 • cantilever bridge    สะพานหก
 • cantilever bridges    สะพานยื่น
 • cantilever principle    หลักหรือวิธีการก่อสร้างท้าวแขนออกไปรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง
 • cantilever steps    เชิงบันไดตอนล่างซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ำหนัก
 • axle beam    คานขว้าง
 • balance beam    n. ม้าขวาง (กีฬายิมนาสติก) ชื่อพ้อง: beam
 • balance-beam    คันชั่ง คานสะเกลยาวที่เลื่อนไปตามน้ำหนักของเครื่องชั่ง
 • beam antenna    (วิทยุ) สายอากาศวิทยุชนิดขึงรับได้ทุกทิศทาง