เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

protect แปล

สัทอักษรสากล: [ prə'tekt ]  การออกเสียง
"protect" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. ป้องกัน
  ที่เกี่ยวข้อง: ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา ชื่อพ้อง: guard, shield
  2) vt. ตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศ
ประโยค
 • แต่ฉันรู้ว่าที่เธอกำลังทำอยู่นี้เพื่อปกป้องฉัน
  But I know she's trying to put up a front to protect me.
 • โดยทั่วไปที่พวกเขาพยายามปกป้องก็เพราะเขารักคุณ
  Usually they're just trying to protect you because they love you.
 • ชุดคลุมเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยข้าจากการแปลงร่าง
  This hood is the only thing that can protect me from turning.
 • มันเป็นหน้าที่ของข้าเพื่อปกป้องมังกรตัวสุดท้าย
  It's my sacred duty to protect the last of the dragons.
 • ฉันเข้าใจล่ะ,ชื่อปลอมสามารถป้องกันนายจากคิระได้
  I see, a false name to protect you from Kira.
 • ฉันแค่หวังว่าพ่อของเธอจะสอนวิธีป้องกันตัวเองนะ
  I just hope your dad has been teaching you moves to protect yourself.
 • ขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับคุณ ฉันจะปกป้องเธอแน่นอน
  God be with you. d Through the days d d It's "lacksadaisical" d d Oh, oh. d I'm sure to protect you.
 • พวกเขาปกป้องเราจากความมืดที่อาจอยู่ใกล้ๆ ตัวเรา
  and they protect us from the darkness that's just around the corner.
 • ชั้นเข้าใจ ชั้นต้องการให้คุณรู้ ปกป้อง และ บริการ
  I get it. I want you to know, protect and serve
 • ฉันจำเป็นต้องโทรหาป.ป.ส เพื่อกปป้องครอบครัวของฉัน
  I had to call the DEA to protect my family.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยา
 • shield from danger, injury, destruction, or damage; "Weatherbeater protects your roof from the rain"

 • use tariffs to favor domestic industry