เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

puebla de zaragoza แปล

การออกเสียง
"puebla de zaragoza" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เมืองปิวบลา
 • puebla     เมืองปิวบลา ปูบลา
 • de     pref. ลง ที่เกี่ยวข้อง: จาก
 • zaragoza     เมืองซาราโกซา ซาราโกซา
 • heroica puebla de zaragoza    เมืองปิวบลา
 • josé de palafox y melci, 1st duke of zaragoza    โฆเซ เด ปาลาฟอกซ์
 • battle of puebla    ยุทธการพิวบลา
 • real zaragoza    TM เรอัล ซาราโกซ่า
 • university of zaragoza    มหาวิทยาลัยซาราโกซา
 • 2017 puebla earthquake    แผ่นดินไหวในรัฐปวยบลา พ.ศ. 2560
 • people from zaragoza    บุคคลจากซาราโกซา
 • de -    pref. ขจัด ที่เกี่ยวข้อง: กลับกัน, ลด
 • de-    ลด ลดต่ํา กลับกัน ปฎิเสธ ลง ขจัด จาก เอาออก
 • de bakey    เดอ บาคีย์
 • de beers    เดอเบียร์ส
 • de broglie    บร็อกลี