เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

pythagorean theorem แปล

การออกเสียง:
"pythagorean theorem" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • theorem     1) n. ข้อพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ชื่อพ้อง: thesis, assumption, doctrine,
 • pythagorean theorem (am.)    n. exp. - ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส [thrit sa dī bot ( khøng)] - ทฤษฎีบทปิทาโกรัส [thrit sa dī bot ( khøng)]
 • pythagorean triad    n. exp. ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [dān sām dān khøng rūp sām līem mum chāk]
 • pythagorean triple    n. exp. ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [dān sām dān khøng rūp sām līem mum chāk]
 • apollonius's theorem    ทฤษฎีบทของอะพอลโลเนียส
 • bayes' theorem    n. exp. ทฤษฎีบทของเบส์ [thrit sa dī bot]
 • bayes’ theorem    ทฤษฎีบทของเบส์
 • binomial theorem    n. exp. ทฤษฎีบททวินาม [thrit sa dī bot]
 • butterfly theorem    ทฤษฎีบทผีเสื้อ
 • cantor's theorem    ทฤษฎีบทของคันทอร์
 • cayley's theorem    n. exp. ทฤษฎีบทเคย์เลย์ [thrit sa dī bot]
 • ceva's theorem    n. exp. - ทฤษฎีบทของเซวา - ทฤษฎีบทเชวา
 • existence theorem    n. exp. ทฤษฎีบทการมีจริง [thrit sa dī bot kān mī jing]
 • geometrical theorem    n. exp. บทพิสูจน์ [bot phi sūt]
 • green's theorem    n. exp. ทฤษฎีบทของกรีน [thrit sa dī bot]
ประโยค
 • หนูไม่เข้าใจนิดหน่อย เกี่ยวกับทฤษฏีปีทากอรัส
  I know a little bit about the Pythagorean theorem.
 • •ฟังก์ชั่นการวัดทางอ้อมโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  indirect measurement function by the Pythagorean theorem
 • ใจดีจังค่ะ ขอบคุณมากค่ะ อืม ที่อุตส่าห์ห่วง
  I'm gonna dress up like Pythagoras, and teach him the Pythagorean theorem. That's so sweet.
 • เอกำลังสอง บวก บีกำลังสอง เท่ากับซีกำลังสอง
  Pythagorean theorem. A squared plus b squared equals c squared.
 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสู่มุมที่หาค่าไม่ได้
  The pythagorean theorem to the arbitrary angles
 • การวัดระยะทางพื้นที่ปริมาตรการวัดทางอ้อมโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส ฯลฯ
  2.Quick measurement of distance, area, volume, indirect measurement by Pythagorean theorem, etc.
 • ตัวอย่างของการคำนวณความสูงโดยทางอ้อมโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โดยสองและสามคะแนน):
  An example of indirect calculations of height (h) by the Pythagorean Theorem (by two and three points):
 • คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
  Take indirect height and width measurements using the Pythagorean Theorem.
 • ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อวัดระยะทางพื้นที่และปริมาตรและการวัดโดยอ้อมด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  Specially designed to measure the distance, area and volume, and indirect measurement by Pythagorean Theorem.
 • การคำนวณพื้นที่และปริมาตรโดยอัตโนมัติรวมถึงการวัดด้านข้างของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  Automatic calculation of area and volume, as well as measurements of the sides of a triangle using the Pythagorean theorem
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2