เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qr code แปล

การออกเสียง:
"qr code" การใช้
คำแปลมือถือ
 • รหัสคิวอาร์
 • code     1) vt. เข้ารหัส ที่เกี่ยวข้อง: ใส่รหัส, ป้อนรหัส ชื่อพ้อง: encode,
 • access code    รหัสผ่าน คำรหัส รหัสการเข้าถึง สัญญาผ่าน คำสัญญาณ คำผ่าน
 • alphabetic code    n. exp. รหัสตัวอักษร [ra hat tūa ak søn]
 • area code    ['ɛərɪəˌkəud] n. exp. - รหัสทางไกล [ra hat thāng klai] - รหัสโทรศัพท์ [ra hat thō ra sap] - รหัสพื้นที่ [ra hat pheūn thī]
 • atc code a    atc รหัส a
 • atc code s    atc รหัส s
 • bar code    n. แถบบาร์โค้ดบรรจุข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้
 • bar-code    บาร์โค้ด
 • baudot code    รหัสโบดอต
 • binary code    แอสกี รหัสฐานสอง
 • building code    บทบัญญัติอาคาร
 • character code    ทําตัวเอน ฯ
 • civil code    ประมวลกฎหมายอาญา
 • code for access    กุญแจรหัส
 • code geass    โค้ดกีแอส ฮังเกียคุ โนะ ลูลูช
ประโยค
 • กล้องสแกนโดยอัตโนมัติเพื่อรับรู้รหัส QR / บาร์โค้ด
  Camera automatically scans to recognize QR code / barcode.
 • ส่งออกหมายเลขบัตรที่เกี่ยวข้องตามกฎการจองรหัส QR
  associated card number output in compliance with QR code reservation rules.
 • เปิด QR โค้ด สำหรับอ่าน สแกนอ่านภาพ QR โค้ดบนเว็บไซต์
  Open QR Code Reader scan image QR code on the website.
 • เปิด QR โค้ด สำหรับอ่าน สแกนอ่านภาพ QR โค้ดบนเว็บไซต์
  Open QR Code Reader scan image QR code on the website.
 • โลโก้, รูปภาพ, หมายเลข, รหัส QR ของเครื่องอ่านบาร์โค้ด
  Logo, Pictures, Number, Word, Barcode QR Code
 • ออกแบบการใช้งานให้ง่ายขึ้นอีกด้วยการสร้าง QR โค้ด
  Make the process even more simple with QR code!
 • โปรดอ่านรหัส QR ด้านล่างเมื่อเข้าถึงด้วยสมาร์ทโฟน
  Please read the QR code below when accessing with the smartphone.
 • พิมพ์เนื้อหา: จีนอังกฤษล็อตล็อตวันที่รหัส QR โลโก้
  Print content: Chinese, English, lot number,date , QR code , LOGO
 • พิมพ์เนื้อหา: จีนอังกฤษล็อตล็อตวันที่รหัส QR โลโก้
  Print content: Chinese, English, lot number,date , QR code , LOGO
 • กรุณาสมัครใช้งานฟรี เพื่อที่จะใช้รหัส QR ประเภทนี้
  Please sign up for free in order to use this QR Code type.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5